Pedigree of Bi Shinju Wakai
Bi Shinju WakaiNippon Jume ShiroAkebono GoKasuga Go Shirai
Sanae Go
Nippon Jume HirukoNo Tabi Kumo
Tamaky Go Shogun Amai
Bishuji Go Akita Of Akishima KenBaiko Go Roku TenshiAchiko Go Akita Inu Of Cacic
Ryoko Ken Amana
Chaija Go Von Casa LeociAradhi Go
Ira-Go Di Casa Saporito
This pedigree was generated by