Pedigree of Sugoi Raj Lasu

Sugoi Raj Lasu

Hokusai Go Virgini Kensha

Kuma

Bandou Tarou Go Saginuma Kensha

Eika

C'Nanae Go Of Kamino Ken

Kasuga Go Shirai

Kaori Go Musashi Aiwa

Ikiru Go Namitori

Kuma

Mugen Go Awa Kuroiwasou
Akiko Delle Bianche Vallate

Keiko Delle Bianche Vallate

Tenka Go Shirai

Michiko Delle Bianche Vallate
This pedigree was generated by