Pedigree of Chikara No Ai Erutsusanmyaku Kara

Chikara No Ai Erutsusanmyaku Kara

Nesshin Halne Wzgorze

Renso Suru Fuen No Oka Roal

B'Mitsukuni Go De La Vallè Des Dragons Sacrès

Daichi Go Omono Gawa

Akari No Tsuki Halne Wzgòrze

But-su Omono Gawa

Kadhabra Halne Wzgòrze

Imoto San Of Koyama Ken

Chimori Go Kiyama

Waraku Go Takadasou

Aisha Go Takao Kensha
Fujin Of Koyama Ken

O'zensho De Mousashi Tenkoh
Biyo Of Koyama Ken
This pedigree was generated by