Pedigree of Reina Go Shirai

Reina Go Shirai

Ikkoku Go Shirai

Ginji Go Shirai

Awa Unjou Go Kisarazu Nomura

Sara Go Shirai
Shion Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
Tamahime Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Kitanojou Go Saginuma Kensha

Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Momoka Go Musashi Aiwa

Mikuni Go Matsusaka Yamanaka

Awa Aihime Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by