Pedigree of Masao Go Akogareno

Masao Go Akogareno

Seiwamaru Go Miyagi Kozaki Kensha

Tora No Seiwamaru Go Ishinoda

Goukai Go Miyagi Kozaki Kensha
Nori No Nanahime Go Sendai Okuyama Kensha

Oushunuka Go Miyagi Kozaki Kensha

Seihou Go Miyagi Fujiwara
Ouka Go Yoshinohoshi

Mai Go Sugisawa Kensha

Tembou Go Sugisawa Kensha

Koma Go Hanawa Kisaragi
Minori Go Matsuhomare(Watsuhomare)
Kogiku Go Shimadasou

Yuuzen Go Mangetsusou
Yuuki Go Noshiro Fujita
This pedigree was generated by