Pedigree of Aiko Kensha Shirokuma Go

Aiko Kensha Shirokuma Go

Rooster

Kiro

Musashiryu Go Shirai
Raisoku Go No Shatsuko
Aruko

Kiro

Aruko Delle Bianche Vallate

Aiko Kensha No Mayumi Go

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Unshuu Go Sakai Naoya

Setsugekka Go Shikoku Mori

Aiko No Tenshi Go

Birin Go Musashi Aiwa

Akasta's Lenosome Dove Go
This pedigree was generated by