Pedigree of Iki Shiawase Ken Amana

Iki Shiawase Ken Amana

Unshou Go Takasaki Yamaguchi

Kouun Go Noshiro Koujusou

Takekumo Go Sugisawa Kensha

Yuizuki Go Kosendou

Kaunhime (Natsukumo Hime) Go Takasaki Yamaguchi

Kaiun Go Joushuu Tsukasa

Shizume Go Mangetsusou

Ginka Ken Amana

P'Toramasa D'Obakosow

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

Masahime Go Aizu Wakabasow

La-Kamiori Ken Amana

Agari Kazari Toyo Ken

D'Michiko Ken Amana
This pedigree was generated by