Pedigree of Iki Shiawase Ken Amana
Iki Shiawase Ken AmanaUnshou Go Takasaki YamaguchiKouun Go Noshiro KoujusouTakekumo Go Sugisawa Kensha
Yuizuki Go Kosendou
Kaunhime (Natsukumo Hime) Go Takasaki YamaguchiKaiun Go Joushuu Tsukasa
Shizume Go Mangetsusou
Ginka Ken AmanaP'Toramasa D'ObakosowHokuun No Ryuushou Go Watanabe
Masahime Go Aizu Wakabasow
La-Kamiori Ken AmanaAgari Kazari Toyo Ken
D'Michiko Ken Amana
This pedigree was generated by