Pedigree of Ryuutensou Rara

Ryuutensou Rara

Yashiomaru Go Akita Suzuki

Fukusuke Go Hongousou
Kouki Go Kachouen
Kouran Go Go Kacho En

Hikari Otome Go Akita Shibata

Taiyoukou Go Akita Iijimasou
Ukigumo Go Akita Shibata

Ryuutensou Ayame Go

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Houjuen

Katsurahime Go Katsurasou Oosawa

Hanafubuki Go Takasaki Yamaguchi

Tetsukumo Go Takasaki Yamaguchi

Rinka Go Takasaki Yamaguchi
This pedigree was generated by