Pedigree of Tora No Koui Bunko
Tora No Koui BunkoAiko Sachi GoBirin Go Musashi AiwaBandou Tarou Go Saginuma Kensha
Awa Aihime Go Musashi Aiwa
Aiko No Aki Kasumi GoUnshou Go Kanzakiya Kensha
Chiyomi Go De Yamada
Sake No Uchi KamizaKajitsu No Urazuki GoKajitsu No Myage Go
Sayakahime Go Kuban Okugawasou
No Tabi MitsudoEnshi Tozama
Chibi Z Bambusoveho Haje
This pedigree was generated by