Pedigree of A Karen Of Garlic

A Karen Of Garlic
Wondu Of Myungjang

Daizan Go Boshuu Kaikasou

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Mai Go Boshuu Kaikasou
Euenbi Of Heemang AekyunShiyodarowo
Ayame
Gisalagi Go Miyagi Kozaki Kensha

Mantenhomare Go Miyagi Kozaki Kensha

Mikunihomare Go Nagata Kensha

Benihana Go Miyagi Watanabe Kensha

Tama Go Okayama Nishi Oota

Daiju Go Okayama Nishi Oota
Momo Go Kensha Musashi
This pedigree was generated by