Pedigree of A Karen Of Garlic
A Karen Of GarlicWondu Of MyungjangDaizan Go Boshuu KaikasouMatsukaze Go Musashi Aiwa
Mai Go Boshuu Kaikasou
Euenbi Of Heemang AekyunShiyodarowo
Ayame
Gisalagi Go Miyagi Kozaki KenshaMantenhomare Go Miyagi Kozaki KenshaMikunihomare Go Nagata Kensha
Benihana Go Miyagi Watanabe Kensha
Tama Go Okayama Nishi OotaDaiju Go Okayama Nishi Oota
Momo Go Kensha Musashi
This pedigree was generated by