Pedigree of Bishiou Tama Go Des Tresors Nirveau
Bishiou Tama Go Des Tresors NirveauU'Ryu-goh Niji No KanataL'Ryu Goh D'ObakosowRyusho Go Hanamaki Azumasou
Tohome Go Niigata Miyao Kensha
Osaka Niji No KanataDaikokuten Go Shichimen Kensha
L'Kasuga D'Obakosow
Renga Niji No NakataRyooGo Di Casa SaporitoGouryu Go Shounan Yamada
Banken Go Di Casa Sapporito
Osaka Niji No KanataDaikokuten Go Shichimen Kensha
L'Kasuga D'Obakosow
This pedigree was generated by