Pedigree of Noven'S L-tashy
Noven'S L-tashyShugotenshi GoYoshimitsu GoIuky Go Di Casa Saporito
Honda Go
Hikari GoKakusui Go Tezuka Kensha
Dayanokooseki Go
Noven'S BuikuP'Bumon D'ObakosowUmon Go Yonaiyamasou For Tycon
Shinobu Go Aizu Hoshi Kensha
TashyumeygoryukyuRanjuhosho Go No Shatsuko
Miyako Ryukiu Go
This pedigree was generated by