Pedigree of Achihito
AchihitoFuzuoka Go Di Casa SaporitoFukutarou Go Okadeyama KenshaHokuto Go Kisarazu Shirai Kensha
Yuuka Go Okufujisou
Lamu Go Di Casa SaporitoKasuga Go Shirai
Akarui-Go Di Casa Saporito
MeikaHagakure Dell'Antico MatagiMasamune
Yoko
KothoiraNakamaro Delle Bianche Vallate
Yumiko
This pedigree was generated by