Pedigree of Nozomi Go Shun'You Kensha

Nozomi Go Shun'You Kensha

Megapolis Style Zenkoji (Zenkodzhi)

Hidemaru Go Shun'You Kensha

Hidemaru Go Houjuen

Katsurahime Go Katsurasou Oosawa

Futaba Go Shirai
Hachiya Go Musashi Aiwa
Iroha Go Zushi Murai

Shinka Go Aso Inoue

Kayami (Kouzan) Go Aso Inoue

Shoei Go Aso Inoue
Shizuka Go Saga Morishitasou
Nairei (Sairei) Go Miss Otafukusou

Shoudai Go Niigata Kuriyama

Komahime Go Miss Otafukusou
This pedigree was generated by