Pedigree of Lavr De Dis Yurs

Lavr De Dis Yurs

Kajitsu No Houtaku Go

Kakusui Go Tezuka Kensha

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou

Maki Go Yamagata Shimizu Kensha

Heiku Go Royal Nippon Akitos

Fuji Go Kiyokawasou

Senrihime Go Yonaiyamasou

Koikumi Go Shun'You Kensha

Goushi Go Yahata Kensha
Mitsukuni Go Aikensou

Yamatohime Go Kyuushuu Morishita

V'Kumi Des Dragons Du Soleil Rouge

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

R'Ming Shu Des Dragons Du Soleil Rouge
This pedigree was generated by