Pedigree of Aiko Domo Ai Kirodo
Aiko Domo Ai KirodoBenkei Ko Kara KaisoPokemon Go Hi Ga NoboruYaban Go
Ichiryu-no Hi Ga Noboru
Mikomi Go Hi Ga NoboruFukashigi Go No Shatsuko
Byakuenofujin Go No Shatsuko
Haru Ko Kara KaisoKyoso Na Go Hi Ga NoboruBanken Hi Ga Noboru
Fujin Go Hi Ga Noboru
Nesshin Na Hi Ga NoboruFukashigi Go No Shatsuko
Ikioki No Aru Hi Ga Noboru
This pedigree was generated by