Pedigree of Oranda Nacu
Oranda NacuBakudayWaraibanashi Go No ShatsukoKyuumei Maru Go Miss Otafukusou
Nichisotsu Go No Shatsuko
Haphazard As Aras An UachtarainChicaru
Fumi Of Dharani Go
Daiichi Ken AmanaDaichi Go Niigata KuriyamaDaido (Daiko) Go Niigata Nakajo Kimura
Kotohime Go Chisai
Isakura Ken AmanaOukan Go Omata Kensha
D'Michiko Ken Amana
This pedigree was generated by