Pedigree of Yukiko
Yukiko

Saionara Sun Yocho
Barbavari AzraDansy Of Ege Bodensee
Matai Narita Kiku
Rising Sun Kemuri

Oshitsumaru Go No Shatsuko

Sakusaku Go No Shatsuko

Noriko

Dei Laghi Tailly Hakuboku No Humphrey Bogart

Dei Laghi Tailly Dansei No Dartagnan
Dei Laghi Tailly Creme Caramel Go Sumire

Aihime

Saionara Sun Yocho

Iahabuki
This pedigree was generated by