Pedigree of Yukiko
YukikoSaionara Sun YochoBarbavari AzraDansy Of Ege Bodensee
Matai Narita Kiku
Rising Sun KemuriOshitsumaru Go No Shatsuko
Sakusaku Go No Shatsuko
NorikoDei Laghi Tailly Hakuboku No Humphrey BogartDei Laghi Tailly Dansei No Dartagnan
Dei Laghi Tailly Creme Caramel Go Sumire
AihimeSaionara Sun Yocho
Iahabuki
This pedigree was generated by