Pedigree of Akeno Matsuyuki Ken
Akeno Matsuyuki Ken

Fuji Go Hanakawasou

Koutei Go Tezuka Kensha
Toukaku Go Hanakawasou
Ami Go Tezuka Kensha
Tachibana Go Hanakawasou

Kunisu Go Senshuu Takashihamasou
Fuuka Go Tezuka Kensha
Eto Akihisa Chikyu Kara No Risu

Taishou Go Yahata Kensha

Daishou Go Kibi Kuriosou

Yamatohime Go Kyuushuu Morishita

Kajitsu No Nijihime Go

Yoshimitsu Go

Sayakahime Go Kuban Okugawasou
This pedigree was generated by