Pedigree of Rott Dog King O-Miyage
Rott Dog King O-MiyageMatai Narita ShibayamaDaiko Go Niigata KuriyamaDaido (Daiko) Go Niigata Nakajo Kimura
Nami Go Iwate Anyusou
Matai Narita YukikoToramaru Go Oomagari Togashi
Senhime Go Kitakyu Urabe
Matai Narita AcukoAsakao Go Green Mountain Hill'sGoki Go Koriyama Shibayama Kensha
Fuyuhime Go Mei
Matai Narita FumikoToramaru Go Oomagari Togashi
Benihime Go Nichinansou
This pedigree was generated by