Pedigree of W'Natsuki Go Tomimopa

W'Natsuki Go Tomimopa

Unshou Go Takasaki Yamaguchi

Kouun Go Noshiro Koujusou

Takekumo Go Sugisawa Kensha

Yuizuki Go Kosendou

Kaunhime (Natsukumo Hime) Go Takasaki Yamaguchi

Kaiun Go Joushuu Tsukasa

Shizume Go Mangetsusou

Lady Tomimopa

Toramaru Go Sanzenkarisou
Seiummaru Go Sakaakidou
Kouyou Go Sanzenkarisou

Zui Rei Akita Inu Of Cacic

Yumenoshima No Shingo Go

Atachi Akita Inu Of Cacic
This pedigree was generated by