Pedigree of A Kimiko Go Tsuyoshi Inu
A Kimiko Go Tsuyoshi InuNippon Jume Daibosatsu
Barow's Devil AikoShizukana Tani AsaiSampuru Syorai Go
Rott Dog King O-Miyage
Tamaky Go Shogun AkaiOshitsumaru Go No Shatsuko
Handsome Hero's Borgia
This pedigree was generated by