Pedigree of B'Tomiko Of Heiya No Kouma

B'Tomiko Of Heiya No Kouma

Itsukai Go Musashi Aiwa
Toudai Go Shikoku Hanaoka Kensha

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou
Tamahime Go Setogatake
Yuuka Go Kisarazu ItouToumaru Go Oobuchi Nabesou
Boushuu No Kotohime Go Kisarazu Itou

P'Katsumi Of Heiya No Kouma

N'Shogun Of Kamino Ken

Kotetsu Go Shonan Ishiguro
Jmegami

O' Shanah Of Dawson City

Joobu Des Kamisaka Inu
Hadena Of Dawson City
This pedigree was generated by