Pedigree of Atsuko Ho-ori Ouritsu No Ken
Atsuko Ho-ori Ouritsu No KenKajitsu No Nikkotoshi GoYoshimitsu GoIuky Go Di Casa Saporito
Honda Go
Sayakahime Go Kuban OkugawasouSaikyouhomare Go Yura Kensha
Beniyu Go Shiromizakurasou
Daiki Go KiyamaSeiryuu Go Ryuuhou YamagamiSeiran Go Nakasendou
Shunrei Go Babasou
Akira Go KiyamaPoi Akita Inu Of Cacic
Aisha Go Takao Kensha
This pedigree was generated by