Pedigree of La-Kamiori Ken Amana
La-Kamiori Ken AmanaAgari Kazari Toyo KenKaga Go ShingetsuenHomare Hokusei Go Hanawa Kisaragi
Kinjohime Go Hayashi Kensha
Chikara AlmajuShino Go Hachioji Tada
Bijin Kura Of Nobara Ken
D'Michiko Ken AmanaKaga Go ShingetsuenHomare Hokusei Go Hanawa Kisaragi
Kinjohime Go Hayashi Kensha
Ayuki Ken AmanaTaroh Go Noshiro Senjusou
Bablis Inu Gami Sa Li
This pedigree was generated by