Pedigree of Kobomaru No Go Royal Nippon Akitos
Kobomaru No Go Royal Nippon Akitos

Fuji Go Kiyokawasou

Taiho Go Furuyasou

Touichi Go Noshiro Senjusou
Taie Go Honryuu Kensha
Teruhime Go Juntai DouHinomotoichi Go Hoken
Taisen Go Juntai Dou

Nobuhime Go Kita

Sensui Go Tetsuyukisou
Namihibiki Go Chikuzen Ootani
Hanakumo Go Hibarisou
Ai No Sakura Go Narurisow

Ouun Go Akamatsu
Kouun Go Mutsumien
This pedigree was generated by