Pedigree of Kadzuko Ju Go Royal Nippon Akitos

Kadzuko Ju Go Royal Nippon Akitos

Shouta Go Kyuberu

Shoudai Go Niigata Kuriyama
Tsuyoshi (Goushi) Go Hamada

Jun Go Mogami Habano
Koshinohime Go Niigata Miyao KenshaHokujou Go Noshiro Koujusou
Akizukihime Go Miyagi Andou

Junko No Ni Go Royal Nippon Akitos

Fuji Go Kiyokawasou

Taiho Go Furuyasou
Teruhime Go Juntai Dou

Nobuhime Go Kita

Sensui Go Tetsuyukisou
Ai No Sakura Go Narurisow
This pedigree was generated by