Pedigree of Sauro Tomimopa
Sauro TomimopaAchiko Go Akita Inu Of CacicMinezakura Go Kyushu MorishitaTempou Go Himawari
Hakkoume Go Kyuushuu Morishita
T'Shinju Go De La Valee Des Dragons SacresHokuun No Ryuushou Go Watanabe
Akane Go Yamagata Kagami Kensha
Kajitsu No Ukiyoe GoKajitsu No Myage GoKakusui Go Tezuka Kensha
Heiku Go Royal Nippon Akitos
Sayakahime Go Kuban OkugawasouSaikyouhomare Go Yura Kensha
Beniyu Go Shiromizakurasou
This pedigree was generated by