Pedigree of D'Esquina Of Dan' Jourdain
D'Esquina Of Dan' JourdainA'Sangoku Of Dan' JourdainO'Kodama Of Ukiyo EnNodaiko De Mori D'Haro Kawa
Jinse Of Shinsen En
Reizei Go De La Vallee Des Dragons SacresSeiryuu Go Ryuuhou Yamagami
Masahime Go Aizu Wakabasow
V'Ayame Go Of Kamino KenKuma Go HakuhousowHikarugenji Go Kantou Takeshi
Houju Go Shohnan Yamada
Hana Go Musashi AiwaToudai Go Shikoku Hanaoka Kensha
Yuuka Go Kisarazu Itou
This pedigree was generated by