Pedigree of Kinu Go De Yamada
Kinu Go De YamadaWayakusuru Go No ShatsukoKyuumei Maru Go Miss OtafukusouKorai Go Otafukusou
Eirei Go Hakueisou
Nichisotsu Go No ShatsukoDaiji Go Kisarazu Shirai Kensha
Mitsubishi Go No Shatsuko
Maiko Of Fighting DogChanoyu Go No ShatsukoKyuumei Maru Go Miss Otafukusou
Isojinchaky Go No Shatsuko
Mariko Delle Bianche VallateMusashiryu Go Shirai
Hakuunme Go Isehara Futami
This pedigree was generated by