Pedigree of Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu Kensha
Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu KenshaTochi Maru Go Mike KenshaTochihibiki Go ShuuhousouHomare Tochi Maru Go Shirono Kensha
Tamami Go
Tochi No Miyako Go Miyako Kensha
Tochi No Waka Go KokufuKouki Go
Tochi No Masahime
This pedigree was generated by