Pedigree of A Sakura Of Asan Myungkyun Champ

A Sakura Of Asan Myungkyun Champ

Mitsukuni Go Okayama Inoue

Tenchoumaru Go Senshuu Takashihamasou

Nichirin Go Toukyou Kouryuu
Sora Go Senshuu Takashihamasou

Momoka Go Okayama Inoue

Kunihomare Go Ukitakensou

Meika Go Senshuu Takashihamasou

Miharu Go Okamasa Kensha

Jugen Go Okamasa Kensha
Gorin Go Senshuu Takashihamasou
Houshoume Go Okamasa Kensha
Miyuki SamaJou Go Okamasa Kensha
Kasho Okamasa Kensha
This pedigree was generated by