Pedigree of Biyo Of Koyama Ken
Biyo Of Koyama Ken

Daigoroh Go Shuhousou (Shuhusow)
Hokushou Go Suzuki Shi

Kita No Oh Go Todasou

Masa Hime Go Shitara
Tochiakane Go Daitou ShaDate No Toshi Go Hanamura Kensha
Sakura Hime Go Toyokensou
Toshimishi As Aras An Uachtarain

Zoge Yoshan

Krug's Otoko Of Littlecreek

Tacara Saki Of Clear Spring
Steldown Tough DecisionTacara Sumo Of Clear Spring
Kiskas Tiger Lily Of Steldawn
This pedigree was generated by