Pedigree of Bakuday
BakudayWaraibanashi Go No ShatsukoKyuumei Maru Go Miss OtafukusouKorai Go Otafukusou
Eirei Go Hakueisou
Nichisotsu Go No ShatsukoDaiji Go Kisarazu Shirai Kensha
Mitsubishi Go No Shatsuko
Haphazard As Aras An UachtarainChicaruFujioh Go Sagami Imai
Dai Koku Av Sarek
Fumi Of Dharani GoFujioh Go Sagami Imai
Akatsuki Ichigo Go Daini Sennansou
This pedigree was generated by