Pedigree of Atari Go Z Jasne
Atari Go Z JasneBanshuumaru Go Shun'You KenshaKaishi Go Shichimen KenshaTetsutarou Go Shirai
Ai Go Yamagata Kojima
Seiya Go Shun'You KenshaHokuun No Ryuushou Go Watanabe
Kajitsu No Chikara Go
D'Sakura Go Of Kamino KenKotarou Go Musashi AiwaKitanojou Go Saginuma Kensha
Ringo Go Shirai
Kaori Go Musashi AiwaKoutaro Go Shirai
Sumire Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by