Pedigree of Asuka Go Virgini Kensha

Asuka Go Virgini Kensha

Nippon Sun Fujio

Ryu Delle Bianche Vallate

Mugen Go Awa Kuroiwasou

Saori Delle Bianche Vallate

Saori Go

Nippon Sun Yaban

Mari Go

Saya Go

Kasuga Go Shirai
Kusumaru Go Shirai
Fuuwa Go Shirai

Eika

Kajitsu No Myage Go
Ashida
This pedigree was generated by