Pedigree of Bishuji Go Akita Of Akishima Ken
Bishuji Go Akita Of Akishima KenBaiko Go Roku TenshiAchiko Go Akita Inu Of CacicMinezakura Go Kyushu Morishita
T'Shinju Go De La Valee Des Dragons Sacres
Ryoko Ken AmanaRengoku D'Obakosow
Kaori Ken Amana
Chaija Go Von Casa LeociAradhi GoDenjo Go No Shatsuko
Kaori
Ira-Go Di Casa SaporitoRikiou Go Sanbisow
Miroku-Go Di Casa Saporito
This pedigree was generated by