Pedigree of Saionara Sun Yocho

Saionara Sun Yocho
Barbavari AzraDansy Of Ege Bodensee

Shin No O Go Nichinansou
Chikara Simokita
Matai Narita Kiku

Asakao Go Green Mountain Hill's
Matai Narita Fujihachiman
Rising Sun Kemuri

Oshitsumaru Go No Shatsuko
Kita No Tenkou Go Seigansou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou

Sakusaku Go No Shatsuko

Kyuumei Maru Go Miss Otafukusou

Eri Go Tokyo Takaryuu
This pedigree was generated by