Pedigree of Aisha

Aisha
Amur

Caraman Sun

Nikasuko New Nero
Nikasuko Kandicola
Rubi ReaFrodo
Yokohama Star's Emmanuella
Bakuhatsu Yasochi AinoOks Of Hasaki Team

Imari No Tochimaru
Bonita
Baraparti Assy SayonaraAngry Bear Gorko
Rackaorzo Shishi Mitsu
This pedigree was generated by