Pedigree of Yumenoshima No Chiyome Go

Yumenoshima No Chiyome Go

Tochiryu Go Yamanakasansou

Tetsuyuki Go Akitsu Kensha

Yuuzen Go Mangetsusou
Yukihime Go Mitakadaira

Tochi No Kozakura Go Kenpoudo

Tochimasa Go Musashi Kanedasou
Hazuki Go Kenpoudo
Haruka Go Kawase

Tetsuyuki Go Akitsu Kensha

Yuuzen Go Mangetsusou
Yukihime Go Mitakadaira
Wakome Go Asakadai Yokota
This pedigree was generated by