Pedigree of Kazu No Ai Go Shun You Kensha

Kazu No Ai Go Shun You Kensha

Danyuu Go Aso Inoue

Shoei Go Aso Inoue

Zuikaku Go Senshuu Takashihamasou

Shiroshikika Go Aso Inoue
Nairei (Sairei) Go Miss Otafukusou

Shoudai Go Niigata Kuriyama

Komahime Go Miss Otafukusou

Komachi Bijin Go Daikantou

Samurai Go Piiyo
Koki Go Tetsuyukisou

Ami Go Haneda Junai

Kokurabijin Go Akatsukisou

Koteru Go Kurumesou
Toushuume Go Takai Kensha
This pedigree was generated by