Pedigree of Kajitsu No Fujiko Go

Kajitsu No Fujiko Go

Kakusui Go Tezuka Kensha

Tougaku Go Mizushima Nakajimasou

Touichi Go Noshiro Senjusou

Asuka Go Mizushima Nakajimasou

Maki Go Yamagata Shimizu Kensha

Touki Go Mogami Habano
Tomoharu Go Ukita Kensou

Kaori Go

Genji Go Musashi Aiwa

Tougoku Go Shimoda Kurofune
Aihime Go Musashi Aiwa

Nagasaki Go No Shatsuko

Seihoh Go Juntai Dou
Tamashii Go No Shatsuko
This pedigree was generated by