Pedigree of Kazan
KazanKajitsu No Ikiyoshimitsu-GoYoshimitsu GoIuky Go Di Casa Saporito
Honda Go
Kajitsu No Ekisha GoKakusui Go Tezuka Kensha
Heiku Go Royal Nippon Akitos
KomachiFukutarou Go Okadeyama KenshaHokuto Go Kisarazu Shirai Kensha
Yuuka Go Okufujisou
Naoki GoYuuki
P'Yoshihime D'Obakosow
This pedigree was generated by