Pedigree of V'Miyagi Des Dragons Du Soleil Rouge

V'Miyagi Des Dragons Du Soleil Rouge

R'Kumo Des Dragons Du Soleil Rouge

Bizen No Torazo Go Okayama Minami

Naniwa No Torazo Go Taishi Kukien
Kozanme Go Yachi
Bisyoo Go Di Casa Saporito

Ryusenkumo Go Tokai Kensha

Ai Hime Go Musashi Aiwa

Tamashi Des Dragons Du Soleil Rouge

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

Ryusho Go Hanamaki Azumasou
Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha
Sayuri Go

Iuky Go Di Casa Saporito

Honda Go
This pedigree was generated by