Pedigree of Oukahime Go Komagata Fujiyama
Oukahime Go Komagata FujiyamaYuuzen Go MangetsusouTochi No Arashi Go OusouTakaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha
Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu KenshaTochi Maru Go Mike Kensha
Tochi No Waka Go Kokufu
Zuihou
This pedigree was generated by