Pedigree of Kouryuu Go Kojoudou

Kouryuu Go Kojoudou

Tetsuyuki Go Akitsu Kensha

Yuuzen Go Mangetsusou

Tochi No Arashi Go Ousou

Tochi No Bungetsu(Fumitsuki) Go Akitsu Kensha
Yukihime Go Mitakadaira

Tochi Maru Go Mike Kensha
Chachahime Go
Itoho (Shiho) Go IshikurasouYagyuu Go Ishikurasou
Tochi No Saehime Go Toyama Hikarisou
This pedigree was generated by