Pedigree of Akuri Go Nagano Sakai
Akuri Go Nagano SakaiKouryuu Go KojoudouTetsuyuki Go Akitsu KenshaYuuzen Go Mangetsusou
Yukihime Go Mitakadaira
Itoho (Shiho) Go IshikurasouYagyuu Go Ishikurasou
Tochi No Saehime Go Toyama Hikarisou
Bikouran Go Shinshuu AkazawaToun Go Taiwan KisarazuIse Unryu Go Ise Meiwa Kensha
Suzuhime Go Oana Oana
Tohunme Go
This pedigree was generated by